domingo, 5 de marzo de 2017

AQUÀTIC

Aquàtic és un joc casolà dirigit de manera específica a un grup de segon de primària. Entre els seus objectius es troben:

- Valorar l'aigua com un bé escàs i necessari.

- Fomentar una actitud de respecte cap al medi ambient.

- Conèixer i integrar la relació entre els diferents estats de l'aigua.

- Entendre i representar el cicle de l'aigua.

- Distingir entre els diferents tipus d'aigua (subterrània, superfícial, dolça o salada).

- Fomentar la creativitat i el treball en equip.

- Fer ús de l'aprenentatge experimental i el mètode científic.

- Fomentar el diàleg i les relacions entre el grup.

El joc serà una ferramenta d'aprenentatge i d'avaluació tant per al docent com per a l'alumnat. Es recomana que, prèviament a la posada en pràctica del joc, els alumnes hagen tingut contacte amb els continguts relacionats.

Es tracta  d'un joc de taula que com a tal disposa d'un tauler amb caselles de preguntes i caselles d'experiments. La idea principal és jugar per equips de quatre o cinc persones de mode que la resposta a les preguntes o la realització de l'experiment siga fruit del debat i l'acord entre tots.

​Les targetes de preguntes inclouen des de reflexions sobre continguts treballats a demandes de dibuixos a la pissarra. Les targetes d'experiments proposen experiències relativament senzilles (van dirigides a alumnat de segon de primària) algunes de les quals hauran de ser realitzades amb la supervisió de l'adult. Totes elles tenen en comú l'ús de l'aigua i l'apreciació de com canvien les reaccions dels cossos en contacte amb ella.


​Us deixe un exemple d'experiment. L'avantatge del joc és que es poden anar elaborant noves targetes a mesura que ja s'haja jugat i s'hagen realitzat les experiències o s'hagen assolit conceptes.

El mètode de participació és el comú. Un membre del grup llança el dau i avança el nombre de caselles que correspon. Aleshores se'ls fa una pregunta o se'ls enuncia un experiment. Per cada pregunta encertada guanyen un litre d'aigua i per cada experiment ben realitzat una ampolla de cinc litres. Existeixen algunes targetes de "sort" que et regalen litres d'aigua.

Tots els equips han d'arribar a la casella de "fi". Guanyarà l'equip que més litres d'aigua haja estalviat quan arribe.

Les preguntes s'elaboren a partir del currículum que correspon al curs i dels dubtes o temes que els alumnes han  anat fent nàixer en les sessions prèvies al joc (per què l'aigua a voltes té sabor, per què no recomanen beure de l'aixeta...). 
Jo considere que el gran avantatge del joc és, a banda del diàleg entre ells i la part lúdica dels experiments, la flexibilitat que ofereix el fet de variar les targetes a mesura que els xiquets plantegen reptes o, en el cas del docent, al canviar de grup. .El joc el poden guiar diferents fils conductors, missatges que es van repetint, com pot ser, la importància de cuidar el medi ambient i racionar el consum d'aigua.


Marta Castelló Cubero

No hay comentarios:

Publicar un comentario