domingo, 26 de febrero de 2017

Joc de famílies amb bactèries

​Joc de famílies amb bactèries      

Proposta de Alban Campion      
La meua proposta de joc respon a una necessitat que m'hagués pogut resoldre quan vaig llicenciar-me en bioquímica (especialitat en microbiologia). Llavors, havia d'aprendre de memòria totes les famílies de bactèries en funció de diferents criteris bàsics (Gram positiu o negatiu), tipus d'alimentació i si eren patògenes o no.
El que proposo ací, i no és que el tingui fet ni res paregut però endavant a qui s'animi, és un joc de cartes de famílies amb bactèries.
La meua primera idea era un joc amb 4 famílies en funció de l'alimentació. Per a fer-ho, hem de tenir en compte dos factors: la font de carbó i el metabolisme implicat:
a.      Pel que fa a la font de carbó, diferenciem:
i.      Bactèries autòtrofes (principal font de carbó és el CO2)
ii.      Bactèries heteròtrofes (principal font de carbó és la matèria orgànica).
b.      Pel que fa al metabolisme, diferenciem:
i.      Bactèries fotòtrofes (font d'energia principal és la llum)
ii.      Bactèries quimiòtrofes (font d'energia principal és un composat químic que s'oxida).
Si tenim en compte aquestes 4 característiques, tenim 4 famílies amb les quals podem crear un joc:
1.      Les bactèries quimioheteròtrofes: composat químic com a font de carbó i com a font d'energia (exemple: Schewanella putrefaciens).
2.      Les bactèries quimioautòtrofes: composat inorgànic reduïts com a font d'energia i el CO2 com a font de carbó (exemple: Nitrobacter)
3.      Les bactèries fotoautòtrofes: llum com a font d'energia i CO2 com a font de carbó (exemple: Hydrodictyon reticulatum)
4.      Les bactèries fotoheteròtrofes: llum com a font d'energia i biomolècules com a font de carbó (exemple: Rodospirillum)

            Però se m'ocorren més possibilitats de classificació en famílies en funció: del tipus d'antibiòtics al que són sensibles, de les seues propietats i condicions de reproducció, o per la seua aparença, com ho podem veure en el dibuix tret del Google images.

No hay comentarios:

Publicar un comentario