jueves, 25 de febrero de 2016

Un joc de l'oca gegant

Proposta per a compartir de GLORIA RODRIGUEZ FELIU


JUSTIFICACIÓ
Per les mans dels xiquets i xiquetes passen un mun de material que cal aprofitar. Res millor que experimentar amb ells per tal d'adquirir noves informacions, qüestionar-se els resultats, gaudir del descobriment del nostre entorn.
DESCRIPCIÓ
La meua proposta consta d'un joc de l'oca gegant. En algunes de les caselles hi ha un interrogant, això significa que han de agafar una targeta i respondre a una qüestió relacionada amb un experiment., antejant una hipòtesi i després demostrar-la.
En l'aula tindré tot aquell material necessari per a la realització dels experiments (els experiments proposat han de ser de reacció inmediata per tal de tenir la informació prompte. Exp: com traure una xinqueta d'un got amb aigua sense banyar-se, que passa si mesclem X+Y, ..)
Es pot jugar de forma individual, cada xiquet/a una fitxa, o per equips cada fitxa correspont a un equip de 3 o 4 alumnes. Jo crec que és més divertit i enrequidor per equips.
Tenim fitxes, dau gegant de espuma i les targetes.


COMPETÈNCIES
Aprendre a treballar en grup
Respecte vers els altres companys
Tenir iniciativa
Pensar possibles resultats
Explicar allò que fan

GRAU DE LLIBERTAT
Una vegada llegida la targeta, els xiquets i xiquetes, són els que trien el material necessari i realitzen les accions que creuen oportunes per a realitzar l'experiment.
Clar que és un joc i cal complir les regles del joc per a que funcione.

MOTIVACIÓ I CREATIVITAT

El fet de ser un joc crec que és prou motivador, pel que fa a la creativitat, podem incloure caselles on siguen ells els que proposen un experiment que ha de fer un altre equip.


1 comentario: